Evaluační dotazník pro rodiče a veřejnost - Místní akční plánování v SO ORP Bílina

02.06.2023

v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bílina III. (č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023057) je realizována povinná aktivita Evaluace procesu místního akčního plánování.  Cílem této evaluace je vyhodnocení celého procesu místního akčního plánování ve vzdělávání mezi lety 2014-2023.

Dotazníkové šetření je cíleno na rodiče a dotčenou veřejnost, na které má Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) v ORP Bílina potenciální dopad a má za cíl vyhodnotit přínosy a dopady realizace MAP.

Pokud se tímto chcete zapojit do dotazníkového šetření, prosím o vyplnění přiloženého dotazníků a zaslání na mailovou adresu: ruzickova@mapbilina.cz v termínu do 30. června 2023.