Pracovní skupiny


Přehled pracovních skupin projektu.


  • PS pro financování
  • PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
  • PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka
  • PS pro rovné příležitosti