Rovné příležitosti


Složení Pracovní skupiny pro rovné příležitosti.


Obsahem práce této pracovní skupiny je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuse o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému uvnitř škol.

Pracovní skupina na základě získaných znalostí a zkušeností posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného zacházení ve vzdělávání.