Čtenářská gramotnost


Složení Pracovní skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka.


Rozvoj potenciálu žáka

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání.

Proces plánování

Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě A 1.8 Místní akční plánování. Navrhuje a projednává aktivity zahrnuté do strategického rámce akčního plánu v oblasti čtenářské gramotnosti

Pracovní skupina úzce spolupracuje s PS pro financování.