Řídící výbor


Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (dále také MAP). Role Řídícího výboru je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvoje,
aktualizací a schvalováním MAP.


Řídící výbor je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňující oblast vzdělávání na území ORP Bílina. Jedná se o:

 • zástupce realizačního týmu MAP,
 • zástupci zřizovatelů škol,
 • zástupce vedení škol,
 • učitelé,
 • zástupce školních družin, školních klubů,
 • zástupce základních uměleckých škol
 • zástupce organizací neformálního vzdělávání a středisek volného času, které působí na území MAP,
 • zástupce KAP,
 • zástupce rodičů,
 • zástupce obcí, které nezřizují školu
 • zástupce ITI
 • zástupce ORP Bílina
 • další zástupci dle návrhu členů Řídícího výboru MAP 

Hlavní působností Řídícího výboru je:

 • Navrhování stěžejních dokumentů pro přípravu, realizaci, monitoring a evaluaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Bílina;
 • Projednávání a schvalování veškerých zásadních dokumentů vytvořených v rámci projektu MAP IV.;
 • Dohled nad realizací projektu MAP IV.;
 • Dlouhodobé plánování v oblasti vzdělávací politiky v území ORP Bílina;
 • Zprostředkování přenosu informací.