Jednání ŘV č. 5

Jednání Řídícího výboru č. 5

hlasování formou per rollam od 14. 9. do 18. 9. 2023Zápis z 5. jednání ŘV


Příloha č.1 Záznam o provedeném hlasování


Analytická část MAP ORP Bílina III


Strategická rámce MAP ORP Bílina III verze 6.0


Příloha č1. SR MAP ORP Bílina investiční priority pro období 2021-27


Akční plán na rok 2024


Akční plán na rok 2025