Pracovní skupiny


Přehled pracovních skupin projektu.


  • PS pro financování
  • PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí
  • PS pro rovné příležitosti