Místní lídři

Místní lídři


Pro oblast čtenářská gramotnost:                                                                 Mgr. Gabriela Hudáková

Pro oblast matematická gramotnost:                                                            Ing. Jarmila Kabourková

Pro oblast podpory digitálních kompetencí a začleňování ICT 

do procesu vzdělávání                                                                                  Mgr. Nikol Šimůnek Meyerová

Pro oblast inkluze                                                                                          Mgr. Marie Sechovcová