Jednání ŘV

Jednání Řídícího výboru

formou per rollam od 14. 02. do 16. 02. 2024


Zápis z jednání ŘV formou per rollam od 14. do 16. 02.2024


Příloha č. 1 Záznam o provedeném hlasování


Přílohy č. 2 - 9