Aktuality


V měsíci březnu a začátkem dubna 2024 se na třech základních školách (ZŠ Lidická, ZŠ Za Chlumem a ZŠ Aléská) konaly projektové dny pro žáky na podporu finanční gramotnosti na téma "Chraň své peníze, chraň svou budoucnost".

Ve dnech 25. 03. - 27. 03. 2024 proběhlo jednání ŘV formou hlasování per rollam, kdy jediným bodem bylo schválení Strategického rámce MAP pro území ORP Bílina verze 7.0. Aktualizace tohoto dokumentu se týkala pouze tabulek investičních priorit pro programové období 2021-2027 (příloha č.1). Zápis z jednání včetně schváleného dokumentu naleznete pod...

Ve dnech 14. 02. – 16. 02. 2024 probíhalo hlasování ŘV MAP Bílina formou per rollam, kde došlo ke schválení povinných dokumentů projektu a složení Řídícího výboru a pracovních skupin. Všechny dokumenty k tomuto jednání naleznete ve složce Řídící výbor

Blíží se termín pro možnou aktualizaci Strategického rámce MAP ORP Bílina a tím i aktualizaci projektových záměrů uvedených příloze č.1 Seznam investičních priorit 2021 - 2027 Strategického rámce MAP pro území ORP Bílina.

Dne 8. 1. 2024 jsme byli informování, že projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bílina IV. byl na základě jednání Hodnotící komise Řídícího orgánů OP JAK doporučen k financování z OP JAK.

Oblast vzdělávání na Bílinsku čelí mnoha výzvám, které se školy snaží řešit mimo jiné vzájemnou spoluprací v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bílina III". Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách. Akční plánování přináší řadu příležitostí pro...