Aktuality


Ve dnech 14. 02. – 16. 02. 2024 probíhalo hlasování ŘV MAP Bílina formou per rollam, kde došlo ke schválení povinných dokumentů projektu a složení Řídícího výboru a pracovních skupin. Všechny dokumenty k tomuto jednání naleznete ve složce Řídící výbor

Blíží se termín pro možnou aktualizaci Strategického rámce MAP ORP Bílina a tím i aktualizaci projektových záměrů uvedených příloze č.1 Seznam investičních priorit 2021 - 2027 Strategického rámce MAP pro území ORP Bílina.

Dne 8. 1. 2024 jsme byli informování, že projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bílina IV. byl na základě jednání Hodnotící komise Řídícího orgánů OP JAK doporučen k financování z OP JAK.

Oblast vzdělávání na Bílinsku čelí mnoha výzvám, které se školy snaží řešit mimo jiné vzájemnou spoluprací v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bílina III". Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách. Akční plánování přináší řadu příležitostí pro...

Ve dnech 30. 10. – 01. 11. 2023 probíhalo hlasování ŘV MAP Bílina formou per rollam, kde došlo ke schválení Závěrečné evaluační zprávy MAP ORP Bílina. Zápis z jednání a schválený dokument naleznete pod záložkou Jednání ŘV.

Ve dnech 14. 09. – 18. 09. 2023 probíhalo hlasování ŘV MAP Bílina formou per rollam, kde došlo ke schválení strategických dokumentů projektu, kterými jsou: Analytická část MAP ORP Bílina III, Strategický rámec MAP ORP Bílina včetně přílohy, Akční plán na rok 2024 a 2025. Zápis z jednání naleznete pod záložkou Jednání ŘV.

Dne 07. 09. 2023 se uskutečnilo páté společné jednání PS Čtenářská a matematická gramotnost, Rovné příležitosti a Financování. Zápis z jednání najdete pod záložkou Pracovní skupiny.

Ve dnech 05. 06. – 07. 06. 2023 probíhalo hlasování ŘV MAP Bílina formou per rollam, kdy jediným bodem schválení bylo pověření společnosti SERVISO, o.p.s. k vypracování a podání žádosti o dotaci do výzvy Akční plánování v území z Operačního programu Jan Amos Komenský a k realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bílina MAP IV....