Financování


Složení Pracovní skupiny pro financování.


Financování aktivit

Cílem této pracovní skupiny je navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit zpracovaných do strategického rámce a akčních plánů MAP III. Jedná se o doporučení vhodných finančních zdrojů na místní, krajské, národní i nadnárodní úrovni.

Pracovní skupina pro financování se zabývá mimo jiné hledáním vhodných zdrojů pro financování aktivit navrhovaných do akčních plánů, zejména s přesahem na dobu po ukončení realizace projektu a s výhledem na možnou budoucí situaci omezení finančních zdrojů na měkké projekty z tzv. evropských dotací.

Navržení systémů

Důležitou oblastí, kterou se pracovní skupina bude také zabývat je podpora škol v oblasti poradenství a administrativně správního servisu. Cílem je navrhnout systémy, které povedou ke snížení administrativní zátěže vedení škol.

Pracovní skupina pro financování se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě A 1.8 Místní akční plánování.