Výstupy projektu

Výstupy projektu

Výstupy Řídícího výboru


Složení ŘV MAP III


Jednací řád ŘV MAP III


Statut ŘV MAP III


Komunikační plán MAP III


Organizační struktura MAP III


Identifikace dotčené veřejnosti MAP III


Evaluace Akčního plánu MAP I


Strategický rámec MAP verze 5.0

Strategický rámec MAP verze 5.0 - příloha č.1 Seznam investičních priorit


Akční plán na rok 2023


Identifikace místních lídrů


Analytická část MAP ORP Bílina III verze 2.0


Strategický rámec MAP verze 6.0


Strategický rámec MAP verze 6.0 - příloha č.1 Seznam investičních priorit


Akční plán na rok 2024


Akční plán na rok 2025


Závěrečná evaluační zpráva