Jednání ŘV č. 6

Jednání Řídícího výboru č. 6

hlasování formou per rollam od 30. 10. do 01. 11. 2023


Zápis z 6. jednání ŘV 


Příloha č.1 Záznam o provedeném hlasování


Příloha č. 2 Závěrečná evaluační zpráva MAP ORP Bílina