Matematická gramotnost


Složení Pracovní skupiny pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj potenciálu každého žáka


Digitální gramotnost

Obsahem práce pracovní skupiny je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání.

Aktivní podíl na procesu

Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě A 1.8 Místní akční plánování. Navrhuje a projednává aktivity zahrnuté do strategického rámce a akčního plánu v oblasti matematické gramotnosti.

Pracovní skupina úzce spolupracuje s PS pro financování.