Jednání ŘV č. 3

Jednání Řídícího výboru č. 3

hlasování formou per rollam od 27. 3. do 29. 3. 2023


Zápis z jednání ŘV - hlasování formou per rollam 27. - 29. 03. 2023


Příloha č. 1 - Záznam o provedeném hlasování