Jednání ŘV č. 2

Jednání Řídícího výboru č. 2

hlasování formou per rollam od 16. 1. do 19. 1. 2023

Zápis z jednání ŘV - hlasování formou per rollam 16. - 19. 01. 2023


Příloha č. 1 - Záznam o provedeném hlasování