Jednání PS

Jednání pracovních skupinZápis z 1. společného jednání PS ze dne 27. 02. 2024


Zápis z jednání PS Financování ze dne 16. 04. 2024


Zápis z jednání PS pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí ze dne 23. 04. 2024 


Zápis z jednání PS pro rovné příležitosti ze dne 25. 04. 2024 


Zápis z 2. společného jednání PS ze dne 21. 05. 2024