Jednání ŘV č. 4

Jednání Řídícího výboru č. 4

hlasování formou per rollam od 5. 6. do 7. 6.  2023


Zápis z jednání ŘV č. 4


Příloha č.1 Záznam o provedeném hlasování