Podpora moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí


Složení Pracovní skupiny pro podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí.


Obsahem práce PS je především projednávání podkladů a dokumentů v rámci realizace podaktivity 3.8 Místní akční plánování a dále výměna zkušeností a odborných znalostí o moderních didaktických formách, metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí dětí a žáků. Tato PS se dále aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 3.8 a spolupracuje s PS pro financování.