Realizační tým


Realizační tým je složen z administrativní a odborné části.

Administrativní tým je zodpovědný za:

  • koordinaci projektových aktivit;
  • organizační a provozní stránku projektu;
  • dosažení plánovaných cílů projektu včetně naplnění plánovaných výstupů a výsledků projektu;
  • zajišťování efektivní komunikace na všech úrovních realizace projektu (směrem k ŘO, vedení organizace příjemce, partnerům projektu a jednotlivým pracovníkům projektu).

Je složen z těchto pracovních pozic: 

- projektový manažer

- finanční manažer

- administrativní pracovník

Odborný tým je zodpovědný za:

  • věcné plnění aktivit projektu;
  • tvorbu výstupů projektu;
  • aktivní práci s cílovou skupinou.

Je složen z těchto pracovních pozic:

- Koordinátor MAP

- Manažer Implementace

- Evaluátor

- Zástupci škol

- Zástupci zřizovatele

- Odborník KA 3 a KA 4

- Expert pro práci s CS