Výstupy projektu

Výstupy projektu

Výstupy Řídícího výboru


Jednací řád ŘV


Organizační struktura


Komunikační plán


Identifikace dotčené veřejnosti


Strategický rámec MAP ORP Bílina do roku 2028 verze 7.0


Příloha č. 1 SR MAP - Seznam investičních priorit 2021-2027