MAP IV.

MAP IV


Název výzvy:       Výzva č. 02_23_017 pro Akční plánování v území - MAP 

                              (Operační program Jan Ámos Komenský)

Název projektu:   Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bílina IV.

Registrační číslo:   CZ.02.02.XX/00/23_017/0008325

Termín realizace:   1. 12. 2023 – 31. 12. 2025

Příjemce dotace:   SERVISO, o. p. s.


Klíčové aktivity projektu:

               1. Řízení projektu

               2. Vnitřní hodnocení projektu

               3. Rozvoj a aktualizace MAP

               4. Implementace akčních plánů