MAP III

MAP III

Název výzvy:        Výzva č. 02_20_082 pro Akční plánování v území 

Název projektu:    Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bílina III

Registrační číslo:   CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023057

Termín realizace:   1. 7. 2022 – 30. 11. 2023

Příjemce dotace:   SERVISO, o. p. s.


Klíčové aktivity projektu: 

1. Řízení projektu

2. Místní akční plán rozvoje vzdělávání III

                    A1 Rozvoj a aktualizace MAP

                    A2 Evaluace procesu místního akčního plánování