Vyhlášení výzvy MPSV OPZ+ č. 29

17.01.2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF - sociální začleňování vyhlásilo Výzvu OPZ+ č. 029: Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání. Výzva je vyhlášena do 29. 9. 2023 12:00. Více informací naleznete v odkazu.

https://www.esfcr.cz/prehled-vyzev-opz-plus/-/asset_publisher/SfUza2tXdZGm/content/prevence-predcasnych-odchodu-ze-vzdelavani-1-?inheritRedirect=false<br>