SPOLUPRÁCE BÍLINSKÝCH ŠKOL BUDE POKRAČOVAT

15.11.2023

Oblast vzdělávání na Bílinsku čelí mnoha výzvám, které se školy snaží řešit mimo jiné vzájemnou spoluprací v rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bílina III". Cílem projektu je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách. Akční plánování přináší řadu příležitostí pro rozvoj dovedností učitelů a dalších pracovníků, kteří se věnují práci s dětmi. Tato spolupráce je přínosná ve všech oblastech vzdělávání. V rámci realizace projektu došlo k aktualizaci strategických dokumentů, skládající se z Analytické a Strategické části MAP, prostřednictvím kterých byly stanoveny prioritní oblasti rozvoje vzdělávání na území ORP Bílina, definovány problémové oblasti vzdělávání a stanoveny návrhy jejich řešení. Zároveň byly zpracovány Akční plány na rok 2024 a 2025. V listopadu tohoto roku se však akční plánování přesune do nového rámce, neboť stávající vlna místního akčního plánová končí. "V rámci nového projektového období znovu rozjedeme mapování potřeb aktérů v lokalitě tak, aby konečné výstupy byly udržitelné a měly co největší dopad na kvalitu vzdělávání," dodala Růžičková. V regionu Bílinska není situace škol a pedagogů jednoduchá, protože se v této oblasti nachází řada sociálních problémů, což se projevuje i během výuky. Proto je zapotřebí větší podpory nejen školám a pedagogům, ale i spolupráce s neziskovým sektorem, který se zaměřuje na sociální stránku žáků.