„Škola, děti, rodiče“ je hlavním mottem spolupráce škol na Bílinsku

14.02.2023

Táhnout za jeden provaz při vzdělávání nové mladé generace se musí vyplatit, a proto se základní a mateřské školy na Bílinsku zapojily do společného projektu Místní akční plán ORP Bílina III, jehož cílem je vzájemná podpora a spolupráce škol. "Víc hlav víc ví, a my jsme rádi, že místní aktéři v oblasti vzdělávání našli dobrou vůli ke sdílení dobrých praxí, společnému vzdělávání pedagogů, zvyšování kvality výuky nebo většímu zapojování rodičů do života škol," sdělila manažerka projektu Monika Růžičková.

Příležitostí a aktivit, které projektové aktivity zajišťují je skutečně mnoho. Celkem 13 mateřských a základních škol nejen z Bíliny, ale i z ostatních okolních obcí, se mohou od července roku 2022 vzájemně inspirovat v různých oblastech. "Kolegiální podpora je velmi důležitá a sdílení zkušeností například z řízení a přípravy projektů, kdy školy žádají o různé dotace na investice, dostavby nebo rekonstrukce, mají pro některé z nich cenu zlata," dodala Růžičková. Do škol se díky vzájemné koordinaci dostane více peněz nejen na podporu technické infrastruktury, ale i na zvyšování kvality vzdělávání.

Z tohoto důvodu v rámci projektu fungují i odborné pracovní skupiny zaměřené na čtenářskou nebo matematickou gramotnost. Tým, který celý projekt koordinuje, má v plánu zaměřit se na další podporu zvyšování kvality ve vzdělávání, zapojování rodičů a zavádění inovativních metod do výuky, díky kterým budou rodiče i děti vnímat proces vzdělávání pozitivněji.

Veškeré aktivity jsou realizovány díky projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání III ORP Bílina," ( CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023057).