Projektový den na podporu finanční gramotnosti

08.04.2024

V měsíci březnu a začátkem dubna 2024 se na třech základních školách (ZŠ Lidická, ZŠ Za Chlumem a ZŠ Aléská) konaly projektové dny pro žáky na podporu finanční gramotnosti na téma "Chraň své peníze, chraň svou budoucnost".