Nabídka dvoudenního vzdělávání v programu STRONG - Jak dobře pracovat s dětmi, které přišly z válečného konfliktu

16.03.2023

Nabídka SOFA (dříve ČOSIV) a jeho vzdělávací Akademie na školení pro průvodce programu STRONG s názvem: Jak ve škole dobře pracovat s dětmi, které přišly z válečného konfliktu. Školení proběhne v Mostě 11.-12. dubna 2023 (od 9do17h a druhý den od 9do15h).

Místo konání: Benedikt Most, Rekreační 1048, 434 01 Most

Program STRONG vytvořili psychologové a psychiatři z USA a Kanady pro potřeby podpory začlenění dětských uprchlíků ze Sýrie do nové školy a místní komunity obecně. ČOSIV přináší adaptovanou verzi programu včetně manuálu, který je uplatnitelný v českém prostředí a v kontextu podpory dětí, které k do naší země přišly v důsledku vypuknutí a bohužel stále trvající války na Ukrajině.

Školení povede s ČOSIV dlouhodobě spolupracující lektorka, Kristýna Farkašová.

Program STRONG v praxi probíhá 10 týdnů, kdy se skupina dětí pravidelně 1x týdně setkává s proškoleným průvodcem STRONG a věnuje se podpůrným aktivitám. V průběhu 10 týdnů se průvodce STRONG setká s každým z dětí ještě individuálně.

Původní program byl určen k tomu, aby jím děti prováděli kliničtí pracovníci. ČOSIV reagoval na situaci v českém vzdělávacím systému a program uzpůsobil tak, aby s ním mohli pracovat nejen psychologové, ale např. i učitelé, a aby jeho absolvování pod vedením osoby, která nemá vzdělání v oblasti psychologie, bylo pro všechny účastníky bezpečné.

Více o obsahu BEZPLATNÉHO školení se můžete dočíst v přiloženém letáku.

Na školení se můžete přihlásit, splňujete-li následující kritéria:

  • pracujete pravidelně s ukrajinskými dětmi,
  • počítáte s tím, že STRONG začnete aktivně používat ve své praxi hned po absolvování kurzu,
  • jste ochotni po absolvování pilotního školení vyplnit elektronický evaluační dotazník,
  • jste ochotni s námi sdílet Vaše zkušenosti s realizací programu,
  • jste ochotni prostřednictvím elektronického dotazníku vyplnit zpětnou vazbu vždy, když zakončíte program STRONG s konkrétní skupinou dětí

V případě zájmu se, prosím, obracejte na koordinátora:

Karel Straka

Koordinátor regionální platformy

Projekt Signály

Tel: +420 728 880 708