Aktualizace Strategického rámce MAP

02.12.2022

V současné době probíhá aktualizace Strategického rámce MAP z důvodu schválení tabulek investičních priorit pro programové období 2021-2027. Do 31. 12. 2022 je možné zasílat připomínky a návrhy na zařazení projektového záměru do přílohy č. 1 Seznam investičních priorit 2021 - 2027 Strategického rámce MAP pro území ORP Bílina. Připomínky a návrhy, prosím, zasílejte na email: ruzickova@mapbilina.cz.

Přílohou přikládáme zároveň Podmínky pro zařazení projektového záměru do SR MAP.


Strategický rámec MAP


Příloha č. 1 Seznam investičních priorit 2021 - 2027


Podmínky pro zařazení projektového záměru do SR MAP