Aktualizace Strategického rámce MAP ORP Bílina

16.01.2024

Blíží se termín pro možnou aktualizaci Strategického rámce MAP ORP Bílina a tím i aktualizaci projektových záměrů uvedených příloze č.1 Seznam investičních priorit 2021 - 2027 Strategického rámce MAP pro území ORP Bílina.  

Do 23. 02. 2024 je možné zasílat podněty k úpravám projektových záměrů či návrhy na zařazení nového projektového záměru do přílohy č.1 Seznam investičních priorit 2021 – 2027 Strategického rámce MAP pro území ORP Bílina.

Vaše podněty a návrhy, prosím, zasílejte na email: ruzickova@mapbilina.cz.

Přílohou přikládáme zároveň Podmínky pro zařazení projektového záměru do SR MAP.


Příloha č.1 Seznam investičních priorit 2021 - 2027 Strategického rámce MAP pro území ORP Bílina


Podmínky pro zařazení projektového záměru do SR MAP.