Aktualizace Strategického rámce MAP pro území ORP Bílina

08.06.2023

V současné době probíhá aktualizace Strategického rámce MAP pro území ORP Bílina vč. přílohy č. 1 Seznam investičních priorit 2021 – 2027 Strategického rámce MAP pro území ORP Bílina.

Do 30. 06. 2023 je možné zasílat připomínky a návrhy na zařazení projektového záměru do přílohy č.1 Seznam investičních priorit 2021 – 2027 Strategického rámce MAP pro území ORP Bílina.

Připomínky, prosím, zasílejte na email: ruzickova@mapbilina.cz.

Přílohou přikládáme zároveň Podmínky pro zařazení projektového záměru do SR MAP.


Strategický rámec MAP pro území ORP Bílina


Příloha č. 1 Seznam investičních priorit 2021 - 2027


Podmínky pro zařazení projektového záměru do SR MAP