Aktualizace Analytické části MAP III pro území ORP Bílina

08.06.2023

Aktualizace analytické části MAP, která je jednou z hlavních částí projektu, vstupuje do své finální fáze a tou je konzultační proces, během kterého mohou dokument připomínkovat zástupci cílových skupin a široká veřejnost. Součástí analytické části MAP je analýza stavu a potřeb v území, SWOT-3 analýzy k vybraným tématům, identifikace hlavních problémů a jejich příčiny a návrhy řešení.

Návrh aktualizované analytické části MAP naleznete níže.

Pokud budete mít návrh na úpravu či připomínku k obsahu dokumentu, zašlete nám ji v termínu do 30. června 2023 na e-mail: ruzickova@mapbilina.cz.