6. jednání ŘV MAP Bílina

02.11.2023

Ve dnech 30. 10. – 01. 11. 2023 probíhalo hlasování ŘV MAP Bílina formou per rollam, kde došlo ke schválení Závěrečné evaluační zprávy MAP ORP Bílina. Zápis z jednání a schválený dokument naleznete pod záložkou Jednání ŘV.