5. jednání ŘV MAP Bílina

19.09.2023

Ve dnech 14. 09. – 18. 09. 2023 probíhalo hlasování ŘV MAP Bílina formou per rollam, kde došlo ke schválení strategických dokumentů projektu, kterými jsou: Analytická část MAP ORP Bílina III, Strategický rámec MAP ORP Bílina včetně přílohy, Akční plán na rok 2024 a 2025. Zápis z jednání naleznete pod záložkou Jednání ŘV.