4.jednání ŘV MAP Bílina

12.06.2023

Ve dnech 05. 06. – 07. 06. 2023 probíhalo hlasování ŘV MAP Bílina formou per rollam, kdy jediným bodem schválení bylo pověření společnosti SERVISO, o.p.s. k vypracování a podání žádosti o dotaci do výzvy Akční plánování v území z Operačního programu Jan Amos Komenský a k realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bílina MAP IV. Zápis z jednání naleznete pod záložkou Jednání ŘV.