2. jednání ŘV MAP IV.

28.03.2024

Ve dnech 25. 03. - 27. 03. 2024 proběhlo jednání ŘV formou hlasování per rollam, kdy jediným bodem bylo schválení  Strategického rámce MAP pro území ORP Bílina verze 7.0. Aktualizace tohoto dokumentu se týkala pouze tabulek investičních priorit pro programové období 2021-2027 (příloha č.1). Zápis z jednání včetně schváleného dokumentu naleznete pod záložkou Jednání ŘV č.2.