1. jednání ŘV MAP IV.

20.02.2024

Ve dnech 14. 02. – 16. 02. 2024 probíhalo hlasování ŘV MAP Bílina formou per rollam, kde došlo ke schválení povinných dokumentů projektu a složení Řídícího výboru a pracovních skupin. Všechny dokumenty k tomuto jednání naleznete ve složce Řídící výbor