1.jednání Řídícího výboru

20.09.2022

Dne 15. 9. 2022 se poprvé sešel Řídící výbor projektu, který na svém jednání schválil povinné dokumenty projektu a složení pracovních skupin. Všechny dokumenty k tomuto jednání naleznete ve složce Řídící výbor.